Objednávky

cz  de  ru

cz
Objednávky po celé ČR
Obchodní zástupce nabízí 120-160 aktivních vzorků výrobků. Dle dohody s obchodním partnerem je možné výrobky expedovat ihned, nebo v dohodnutém termínu. Objednané zboží je dodáváno přepravní společností PPL nebo přímo firemním automobilem do určité vzdálenosti v ČR.

Objednávky ze státu EU, Evropy a celého světa
Firma Leoš Chmelař AUTEX zajistí export po domluvě se zákazníkem do všech států Evropy a celého světa.

Reklamace
Vysoce kvalitní výrobky dodávané na trh firmou Leoš Chmelař- AUTEX splňují hygienické požadavky stanovené zákonem č.258/2000 sb. prováděcí vyhlášky MZ 84/2001 sb. přílohy č.10 k vyhlášce 84/2001 sb. na ochranu veřejného zdraví. Na tyto výrobky je vydáno osvědčení. Veškeré reklamace výrobků označené firmou Leoš Chmelař-AUTEX zaslané na adresu Leoš Chmelař, V Aleji 621, Nové Město nad Metují 54901 budou dle platného zákona vyřízeny do 30 dnů.

 

de
Bestellungen über Die Ganze ČR
Der Handelsvertreter verfügt über 120 – 160 Warenmuster. Laut Vereinbarung mit dem Kunden kann man die Erzeugnisse entweder sofort oder im vereinbarten Termin expedieren. Die Warensendungen werden mit Profi Paket der Tschechischen Post geliefert.

Bestellungen aus den EU Staaten und EUROPA
Die Firma Leoš Chmelař AUTEX stellt den Export nach Abrede mit dem Kunden sicher nach alle Staaten Europas.

Reklamationen
Die Firma Leoš Chmelař AUTEX liefert auf den Markt Produkte hoher Qualität. Für die gelieferten Materiale werden Zertifikate der Norm EN 258/2000 und die Erklärung – Bescheinigung über hygienische anforderungen ansgestellt. Diese Eryeugnisse werden nur minimal reklamiert. Berechtigte Reklamationen werden in 30 Tagen erledigt. Bei offensichtlich beschädigten Erzeugnissen werden von der Firma Leoš Chmelař AUTEX keine Reklamationen anerkannt.

ru
Заказы по республикам Чехия
Торговые представители предлагают 120 – 160 активных образцов изделий. По договору с торговым партнёром изделия можно отправить сразу же, либо в договорённый срок. Заказанный товар доставляется коммерческой посылкой Чешской почты, либо непосредственно фирменным автомобилем до определённого расстояния по Чехии и Словакии.

Заказы со стран ЕС, Европы и всего мира
Фирма Леош Хмеларж АУТЕКС обеспечит экспорт по договорённости с заказчиком во все страны Европы и целого мира.

Рекламация
Высококачественные изделия, поставляемые на рынок фирмой Леош Хмеларж АУТЕКС , исполняют гигиенические требования, установленные законом №258/200 сб. приложения №10 к постановлению 84/2001 сб. по охране общественного здоровья. На эти изделия выдан сертификат. Все рекламации изделий, обозначенные фирмой АУТЕКС и высланные по адресу Leoš Chmelař, V Aleji 621, Nové Město nad Metují 54901, в соответствии с действующим законодательством будут решены до 30 дней.